Style Tableaux

pinpin
pinpin
pinpin
pinpinpin
pinpin
pinpinpinpin
pinpin
pinpin
pinpin
pinpin